Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn inventarisgegevens en toegevoegde stoffen als ik een update van het programma installeer?

Bij de installatie van het programma wordt gevraagd of de bestanden met de bestaande inventarisgegevens en de zelf toegevoegde stoffen mogen overschreven worden (evenals de bestanden met configuratieinstellingen). Standaard worden de deze bestanden niet overschreven tenzij hier bij de installatie bewust voor gekozen wordt.

Zelfs wie per ongeluk toch de bestaande bestanden overschrijft, hoeft nog niet te panikeren.  Van de bestaande bestanden worden immers reservekopieŽn gemaakt (voor zover er gegevens in gevonden werden).

Kan ik het programma op een netwerkserver installeren voor gedeeld gebruik?

De databank heeft een FrontEnd-BackEnd structuur waardoor gegevensbestanden en programmabestanden op de server, respectievelijk de lokale computers kunnen geplaatst worden.
In het installatieprogramma kan gekozen worden voor een netwerkinstallatie. De bestanden worden in twee stappen gekopieerd naar de opgegeven locaties (gegevensbestanden naar de gedeelde gegevensmap op de server en de programmabestanden naar een distributiemap. De programmabestanden worden geconfigureerd zodat de koppelingen verwijzen naar de tabellen in de gegevensbestanden.
De beheerder kan er optioneel voor kiezen om in het programma de bestandslocaties te verbergen voor de gebruikers.
Na de installatie moeten enkel nog de bestanden van de distributiemap verdeeld worden naar de lokale computers en de nodige lokale snelkoppelingen voorzien worden.

Is het zinvol om fouten in het programma te melden?

Zeer zeker. Bij een fout die in het programma zelf optreedt, hebt u de mogelijkheid om de fout per mail te melden. Hoewel u niet onmiddellijk een feedback krijgt, worden de ontvangen foutmeldingen verzameld en in de mate van het mogelijke wordt hieraan tegen een volgende update verholpen.
Ook meldingen over fouten in de gegevens of suggesties voor verbetering van het programma zijn welkom. Zowel in het dBGS-programma als op deze website zijn de nodige contactlinks voorzien.

Waarom worden de databasebestanden beveiligd met een wachtwoord?

De databasebestanden bevatten enerzijds de gegevenstabellen (de kern van de database) en anderzijds ondersteunende tabellen en tabellen waarin tijdelijk gegevens ondergebracht worden. In de huidige versie van dBGS (6.20150219) gaat het in totaal om 237 tabellen, verdeeld over 7 databasebestanden. Geen enkele gebruiker zonder grondig inzicht in de complexe structuur van de database, kan (goedbedoelde) wijzigingen in inhoud en structuur van deze tabellen aanbrengen zonder de werking van het programma te verstoren of zelfs onmogelijk te maken. Daarom wordt de toegang tot de databasebestanden afgeschermd.
Het is echter (nog steeds) de bedoeling het programma en alle gegevens volledig open te stellen. Wie zich wil verdiepen in de structuur van de database en de programmatuur zal dan zelf wijzigingen kunnen aanbrengen of tenminste suggereren. Er is echter nog een lange weg te gaan vooraleer dit mogelijk is. Het aanleveren van een duidelijk structuuroverzicht en het voorzien van voldoende commentaar bij de programmacode is onontbeerlijk. Er wordt aan gewerkt.

Hoe blijf ik op de hoogte van bijwerkingen aan het programma en de gegevensbestanden?

Klik hier om een mailtje te sturen.  Bij elke belangrijke wijziging ontvangt u dan een bericht. Het programma zelf detecteert en verwittigt trouwens als er een recentere update beschikbaar is.