Veel gestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn inventarisgegevens en toegevoegde stoffen als ik een update van het programma installeer?

Bij de installatie van het programma wordt gevraagd of de bestanden met de bestaande inventarisgegevens en de zelf toegevoegde stoffen mogen overschreven worden (evenals de bestanden met configuratieinstellingen). Standaard worden deze bestanden niet overschreven tenzij hier bij de installatie bewust voor gekozen wordt.

Zelfs wie per ongeluk toch de bestaande bestanden overschrijft, hoeft nog niet te panikeren.  Van de bestaande bestanden worden immers reservekopieŽn gemaakt (voor zover er gegevens in gevonden werden).

Kan ik het programma op een netwerkserver installeren voor gedeeld gebruik?

De databank heeft een FrontEnd-BackEnd structuur waardoor gegevensbestanden en programmabestanden op de server, respectievelijk de lokale computers kunnen geplaatst worden.
In het installatieprogramma kan gekozen worden voor een netwerkinstallatie. De bestanden worden in twee stappen gekopieerd naar de opgegeven locaties (gegevensbestanden naar de gedeelde gegevensmap op de server en de programmabestanden naar een distributiemap. De programmabestanden worden geconfigureerd zodat de koppelingen verwijzen naar de tabellen in de gegevensbestanden.
De beheerder kan er optioneel voor kiezen om in het programma de bestandslocaties te verbergen voor de gebruikers.
Na de installatie moeten enkel nog de bestanden van de distributiemap verdeeld worden naar de lokale computers en de nodige lokale snelkoppelingen voorzien worden.

Zijn er nog andere mogelijkheden om dBGS te delen onder meerdere gebruikers?

Toepassingen die het delen van gegevens mogelijk maken waarbij elke gebruiker met lokale bestanden werkt, kunnen in principe in aanmerking komen voor gedeeld gebruik van dBGS. Voorbeelden hiervan zijn de cloudservices Sharepoint en Onedrive. Gedeelde mappen kunnen daar door elke gebruiker die toegang heeft tot die mappen via een desktop-applicatie gesynchroniseerd worden met een lokale kopie van de bestanden. De lokale kopie is geschikt voor gebruik met Access. Het is wel noodzakelijk dat elke gebruiker het dBGS-programma lokaal op zijn/haar computer installeert. Enkel de bestanden 'dBGS.accde' (of 'dBGS.accdb'), 'dBGStransfer.mdb' en 'dBGSconfig_lok.mdb' mogen dan in de programmamap staan, de rest moet verwijderd worden. Het programma zal dan vragen een link te maken naar de gedeelde map (= lokale kopie van de gedeelde map in de cloud) waarin alle overige bestanden van het dBGS-programma staan.

Is het zinvol om fouten in het programma te melden?

Zeer zeker. Bij een fout die in het programma zelf optreedt, heb je de mogelijkheid om de fout per mail te melden. Hoewel je niet noodzakelijk feedback krijgt, worden de ontvangen foutmeldingen verzameld en in de mate van het mogelijke wordt hieraan tegen een volgende update verholpen.
Ook meldingen over fouten in de gegevens of suggesties voor verbetering van het programma zijn welkom. Zowel in het dBGS-programma als op deze website zijn de nodige contactlinks voorzien.

Kan ik de onderliggende datatabellen openen?

Het is mogelijk het databestand met de gegevenstabellen (dBGSdata.mdb) te openen. Er is een bijhorend document met een toelichting over de structuur van dit bestand. Dit biedt de mogelijkheid aan ontwikkelaars om om via koppelingen deze gegevens te gebruiken in toepassingen buiten dBGS.
De gegevens en structuur worden best niet aangepast omdat dit de dBGS-toepassing onbruikbaar kan maken.

Hoe blijf ik op de hoogte van bijwerkingen aan het programma en de gegevensbestanden?

Zodra een nieuwe versie van het programma of nieuwe gegevensbestanden online staan wordt een dBGS-gebruiker hiervan in het programma op de hoogte gebracht.