Nuttige weblinks

 

De onuitputtelijke bron die het world wide web is, biedt ons betrouwbare informatie over gevaarlijke stoffen op volgende sites:

C en L inventaris

OfficiŽle database van de European Chemicals Agency met classificatie- en etiketteringsinformatie over aangemelde en geregistreerde stoffen.

CLP-verordening

Europese Verordening 1272/2008 (indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) (oorspronkelijke en geconsolideerde versies).

REACH-verordening

Europese Verordening (registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen) (oorspronkelijke en geconsolideerde versies).

ECHA

Website van de European Chemicals Agency met o.m. informatie over Europese wetgeving inzake chemicaliŽn (CLP, REACH, Ö), over chemicaliŽn in EU (eigenschappen, toxicologie, indeling en etikettering, Ö). Hier is ook een link te vinden naar een lijst van de CLP geharmoniseerde stoffen in Excel-formaat.

FOD-WASO

Wet welzijn en codex over welzijn op het werk + toelichtingen en brochures

Merck

Gegevens over het zeer uitgebreide gamma producten van de Merck-groep (Sigma-Aldrich, Supelco, ...). Met Nederlandstalige veiligheidsinformatiebladen in pdf-formaat.

Acros

Gegevens over de producten van Acros. Met Nederlandstalige veiligheidsinformatie-bladen in pdf-formaat.

VWR

Gegevens over de producten van Acros. Met Nederlandstalige veiligheidsinformatie-bladen in pdf-formaat.

ICSC (En)

Engelstalige versie van de International Chemical Safety Cards. Meer dan 1000 veiligheidskaarten. De Nederlandstalige versie van deze kaarten is (voorlopig?) niet meer beschikbaar.

KMK - Richtlinie zur Sicherheid im Unterricht

De Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU) is een bundel van zeer goed onderbouwde richtlijnen veiligheid in het onderwijs, ondermeer over gebruik van en omgang met gevaarlijke stoffen. Pdf-document te downloaden van deze website (Duitstalig).

ChemIDPlus

Portaal dat toegang biedt tot tal van databanken die door het US National Library of Medicine beschikbaar gesteld worden. Uitgebreide zoekmogelijkheden (Engelstalig).

Pubchem

Een van de meest uitgebreide databanken voor chemicaliŽn ter wereld. Beschikbaar gesteld door de US National Library of Medicine. Per stof tientallen bladzijden informatie (Engelstalig).

ChemInfo/GSBL

Gemeenschappelijke centrale stoffendatabank van de Duitse federale overheid en de deelstaten. Zeer uitgebreide databank met tal van stofeigenschappen, etiketgegevens en referenties (Duits- of Engelstalig).

CSST

 

Uitgebreide info over veiligheid, toxicologie, eigenschappen, Ö voor tal van chemicaliŽn (Commission de la Santť et de la Sťcuritť du Travail, Quťbec, Canada) (Franstalig).

eChemPortal

 

Interesssante portaalsite van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) met doorverwijzing naar tal van gerenomeerde databanken met uitgebreide info over chemicaliŽn (Engelstalig).

Chemical Book

 

Databank met uitgebreide informatie over chemicaliŽn (Engelstalig)..

Chemspider

 

Handige en uitgebreide databank voor chemicaliŽn. Met duidelijke bronvermeldingen (Engelstalig).

Cheminfo/GSBL

 

Gemeenschappelijke centrale stoffendatabank van de Duitse federale overheid en de deelstaten. Zeer uitgebreide databank met tal van stofeigenschappen, etiketgegevens en referenties (Duits- of Engelstalig).

Inchem

 

Internationally Peer Reviewed Chemical Safety Information. Wie op zoek is naar uitgebreide wetenschappelijke literatuur zal hier zeker zijn of haar gading vinden. Deze databank van de WHO geeft voor tal van stoffen links naar uitgebreide reviews en naar de ICSC. (Engelstalig).

COS-brochure

Brochure, uitgegeven door het KVCV, met aanbevelingen inzake gebruik, opslag en afvalbeheer van chemicaliŽn op school.

Veilig Practicum

Website van de NVON (Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen) met tal van tips voor gebruik van gevaarlijke stoffen, voorbeelden van practica- en demoproeven en checklisten. ARBO-wetgeving niet van toepassing in BelgiŽ.

Welzijn op school

Website van Coprant met informatie over de toepassing van de welzijnswetgeving op scholen.

Veiligheid in laboratoria

 

Veiligheid en hygiŽne in chemische laboratoria. Brochure uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Sobane

Gevaarlijke chemische producten. Brochure uit de reeks SOBANE-strategie. Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

EMIS

Portaal tot de volledige milieuwetgeving in Vlaanderen.

Rigoletto

Databank van de Umweltbundesamt met WGK-codes (Duitstalig).

Umweltbundesamt

Wetgeving WGK-codes (Duitstalig).

Arbocatalogus

Informatie over gebruik van gevaarlijke stoffen in het Nederlands Voortgezet Onderwijs. Let op: de ARBO-wetgeving wijkt op sommige punten af van de veiligheidswetgeving in BelgiŽ.

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.

GHS (UNECE)

GHS-homepagina van de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Europees Agentschap VGW

Informatie over gevaarlijke stoffen op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (o.m. CLP, Reach, biologische agentia, wetgeving, Ö).

Thomas Seilnacht

Seilnacht's website is een rijke informatiebron voor het wetenschapsonderwijs. Met o.m. GHS-etiketgegevens voor de meest courante stoffen in het labo (Duitstalig).