Etikettering

 Inhoud

Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen of preparaten moet een etiket aangebracht worden met daarop minimaal volgende gegevens:

 

Het etiket moet opgesteld zijn in de taal van de gebruiker.

Deze verplichtingen gelden voor stoffen of peparaten die in een EG-lidstaat op de markt gebracht worden.  Ze zijn echter ook van toepassing op stoffen of preparaten die door een werkgever ter beschikking gesteld worden van zijn werknemers.  Ze zijn niet van toepassing op geneesmiddelen, cosmetische producten, afvalstoffen, levensmiddelen, diervoeders, radioactieve stoffen en vervoer van gevaarlijke stoffen (hiervoor gelden andere, specifieke richtlijnen).  Ook voor gewasbeschermingsproducten gelden bijkomende bepalingen.

Voorbeeldetiket van een stof (klik op een onderdeel voor meer informatie)

... en van een preparaat

naam van de stof gevarensymbool en -aanduiding R-zinnen EG-nummer, EG-etikettering S-zinnen naam, ... van de verantwoordelijke naam van het preparaat namen van de stoffen gevarensymbool en -aanduiding R-zinnen S-zinnen naam, ... van de verantwoordelijke nominale inhoud

 Vorm

De wetgever schrijft ook een aantal vormvereisten voor het veiligheidsetiket voor.

Afmetingen van het etiket

Inhoud van de verpakking

Formaat (in mm)

ten hoogste 3 liter

ten minste 52  x  74, indien mogelijk

meer dan 3 liter tot ten hoogste 50 liter

ten minste 74  x  105

meer dan 50 liter tot ten hoogste 500 liter

ten minste 105  x  148

meer dan 500 liter

ten minste 148  x  210

Kleur en afmetingen van de gevaarsymbolen

Leesbaarheid

 

 

De etiketten die gemaakt kunnen worden met de Databank Gevaarlijke Stoffen voldoen aan bovenstaande bepalingen met uitzondering van:

De gemaakte etiketten zijn enkel geschikt voor stoffen of preparaten die professioneel gebruikt worden.  Vermits de S-zinnen 1 en 2 ontbreken, mogen ze niet gebruikt worden voor het etiketteren van stoffen en preparaten die bestemd zijn voor het grote publiek.

Bronnen

EG-richtlijn 67/548/EEG (bijwerking tot 29/04/2004)

EG-richtlijn 1999/45/EG (bijwerking tot 07/08/2001)

EG-richtlijn 1998/24/EG