Gevaarsymbolen

 

Wil je meer weten over de betekenis van de gevaarsymbolen en hun toepassingsgebied, klik dan op een aanduiding onder het symbool.

Klik op het Wordicoon hiernaast om een printvriendelijk formaat te downloaden. De figuren in het Wordbestand zijn vectorieel en kunnen zonder kwaliteitsverlies vergroot worden. KopiŽren en vergroten van de afbeeldingen hieronder zal kwalitatief povere resultaten geven.

Pictogrammen downloaden

 

Zeer (ver)giftig (T+)
(Ver)giftig (T)

Schadelijk (Xn)
Irriterend (Xi)

Bijtend (C)

Zeer licht ontvlambaar (F+)
Licht ontvlambaar (F)

 

Ontplofbaar (E)

Oxiderend (O)

Milieugevaarlijk (N)

Bron

EG-richtlijn 2001/59/EG tot 28ste aanpassing van richtlijn 67/548/EEG (Publicatieblad L225 van 21/8/2001)