Grenswaarden

 

Grenswaarden van stoffen zijn de maximale concentraties waaraan werknemers beroepsmatig mogen blootgesteld worden.  De grenswaarde voor gassen en dampen wordt uitgedrukt in ml/m3 (ppm), een waarde die onafhankelijk is van de toestandsgrootheden temperatuur en druk. Zij mag ook worden uitgedrukt in mg/m3 bij een temperatuur van 20 °C en een druk van 101,3 kPa, een waarde die van die toestandsgrootheden afhankelijk is. De grenswaarde voor deeltjes in suspensie wordt uitgedrukt in mg/m3 bij de heersende omstandigheden van druk en temperatuur op de arbeidsplaats. Alleen de inhaleerbare fractie wordt beschouwd, tenzij anders vermeld.

De grenswaarden in onderstaande tabel zijn opgenomen in het KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (bijlage 1). De tabel wordt regelmatig bijgewerkt. Zie ook de bronvermelding onderaan de tabel.

Klik hier voor een toelichting van de betekenis van de gegevens in de verschillende kolommen.

 

EINECS-nr. CAS-nr.

Naam van de agentia

Grenswaarde (ppm) Grenswaarde (mg/m3) Kortetijds-waarde (ppm) Kortetijds-waarde (mg/m3) Bijkomende indeling
200-836-8 00075-07-0

Acetaldehyde

25 46     M
202-708-7 00098-86-2

Acetofenon

10 50      
200-662-2 00067-64-1

Aceton

500 1210 1000 2420  
200-835-2 00075-05-8

Acetonitril

40 68 60 102  
200-816-9 00074-86-2

Acetyleen

        A
201-191-5 00079-27-6

Acetyleentetrabromide

1 14      
200-064-1 00050-78-2

Acetylsalicylzuur

  5      
203-453-4 00107-02-8

Acroleine

0,1 0,23 0,3 0,70  
201-173-7 00079-06-1

Acrylamide

  0,03     C, D
203-466-5 00107-13-1

Acrylnitril

2 4,4     C, D
201-177-9 00079-10-7

Acrylzuur

2 6,0     D
204-673-3 00124-04-9

Adipinezuur

  5      
203-896-3 00111-69-3

Adiponitril

2 8,9     D
206-215-8 00309-00-2

Aldrin

  0,25     D
203-470-7 00107-18-6

Allylalcohol

2 4,8 4 9,6 D
203-457-6 00107-05-1

Allylchloride

1 3 2 6  
203-442-4 00106-92-3

Allylglycidylether

5 23 10 48  
218-550-7 02179-59-1

Allylpropyldisulfide

2 12 3 18  
231-072-3 07429-90-5

Aluminium (lasrook)

  5      
231-072-3 07429-90-5

Aluminium (metaal)

  10      
231-072-3 07429-90-5

Aluminium (pyrofoor poeder)

  5      
231-072-3b 07429-90-5

Aluminiumalkylen (als Al)

  2      
215-691-6 01344-28-1

Aluminiumoxide (als Al)

  10      
   

Aluminiumzouten (oplosbaar) (als Al)

  2      
203-992-5 01302-74-5

Amaril

  10      
202-635-3 00092-67-1

4-Aminobifenyl

        D
207-988-4 00504-29-0

2-Aminopyridine

0,5 1,9      
200-521-5 00061-82-5

Amitrol

  0,2      
231-635-3 07664-41-7

Ammoniak

20 14 50 36  
235-186-4 12125-02-9

Ammoniumchloride (rook)

  10   20  
223-320-4 03825-26-1

Ammoniumperfluoroctanoaat

  0,01     D
231-786-5 07727-54-0

Ammoniumpersulfaat

  0,1      
231-871-7 07773-06-0

Ammoniumsulfamaat

  10      
200-539-3 00062-53-3

Aniline en - homologen

2 7,7     D
249-496-2 29191-52-4

Anisidine isomeren

0,1 0,5     D
231-146-5 07440-36-0

Antimoon en verbindingen (als Sb)

  0,5      
201-706-3 00086-88-4

ANTU

  0,3      
  07440-37-1

Argon

        A
231-148-6 07440-38-2

Arseen en anorganische verbindingen (als As)

  0,1     C
232-066-3 07784-42-1

Arsine

0,05 0,16      
   

Asbest (zie onder « vezels »)

         
232-490-9 08052-42-4

Asfalt (petroleum) (rook)

  5      
217-617-8 01912-24-9

Atrazine

  5      
201-676-1 00086-50-0

Azienfos-methyl

  0,2     D
200-580-7 00064-19-7

Azijnzuur

10 25 15 38  
203-564-8 00108-24-7

Azijnzuuranhydride

5 21      
231-149-1 07440-39-3

Barium (oplosbare verbindingen) (als Ba)

  0,5      
231-784-4 07727-43-7

Bariumsulfaat

  10      
241-775-7 17804-35-2

Benomyl

0,84 10      
200-753-7 00071-43-2

Benzeen

1 3,25     C, D
202-199-1 00092-87-5

Benzidine

        D
232-349-1 08006-61-9

Benzine

300 903 500 1501  
200-028-5 00050-32-8

Benzo[alpyreen

         
202-710-8 00098-88-4

Benzoylchloride

    0,5 2,8 M
205-399-7 00140-11-4

Benzylacetaat

10 62      
202-853-6 00100-44-7

Benzylchloride

1 5,3     C
231-150-7 07440-41-7

Beryllium en -verbindingen (als Be)

  0,002     C
202-163-5 00092-52-4

Bifenyl

0,2 1,3      
215-135-2 01304-82-1

Bismuttelluride (als Bi2Te3)

  10      
215-135-2 01304-82-1

Bismuttelluride (gedrenkt in Se) (als Bi2Te3)

  5      
215-125-8 01303-86-2

Booroxide

  10      
233-657-9 10294-33-4

Boortribromide

1 10     M
231-569-5 07637-07-2

Boortrifluoride

    1 3 M
  01303-96-4

Boraat (tetra-, natriumzouten, anhydride)

  1      
  01303-96-4

Boraat (tetra-, natriumzouten, decahydraat)

  5      
  01303-96-4

Boraat (tetra-, natriumzouten, pentahydraat)

  1      
206-245-1 00314-40-9

Bromacil

  10      
200-854-6 00075-25-2

Bromoform

0,5 5,3     D
231-778-1 07726-95-6

Broom

0,1 0,67 0,2 1,3  
232-157-8 07789-30-2

Broompentafluoride

0,1 0,73      
203-448-7 00106-97-8

n-Butaan

800 1928     C
203-450-8 00106-99-0

1,3-Butadieen

2 4,5     C
200-751-6 00071-36-3

n-Butanol

50 154     D, M
201-158-5 00078-92-2

sec-Butanol

100 307      
200-889-7 00075-65-0

tert-Butanol

100 307      
201-159-0 00078-93-3

2-Butanon

200 600 300 900  
215-661-2 01338-23-4

2-Butanonperoxide

0,2 1,5     M
203-905-0 00111-76-2

2-Butoxy-ethanol

20 98 50 246 D
203-933-3 00112-07-2

2-Butoxyethylacetaat

20 133 50 333 D
204-658-1 00123-86-4

n-Butylacetaat

150 723 200 964  
203-300-1 00105-46-4

sec-Butylacetaat

200 964      
208-760-7 00540-88-5

tert-Butylacetaat

200 964      
205-480-7 00141-32-2

n-Butylacrylaat

2 11 10 53  
203-699-2 00109-73-9

n-Butylamine

5 15     D, M
  01189-85-1

tert-Butylchromaat (als CrO3)

  0,1     D, M
201-933-8 00089-72-5

o-sec-Butylfenol

5 31     D
219-376-4 02426-08-6

n-Butylglycidylether

25 135      
205-316-4 00138-22-7

Butyllactaat

5 30      
203-705-3 00109-79-5

Butylmercaptaan

0,5 1,8      
202-675-9 00098-51-1

p-tert-Butyltolueen

1 6,2      
231-152-8 07440-43-9

Cadmium en verbindingen, als Cd (inadembare deeltjes)

  0,002     C
231-152-8 07440-43-9

Cadmium en verbindingen, als Cd (inhaleerbare deeltjes)

  0,01     C
215-279-6 01317-65-3

Calciumcarbonaat

  10      
237-366-8 13765-19-0

Calciumchromaat als Cr

  0,001     C
205-861-8 00156-62-7

Calciumcyanamide

  0,5      
209-740-0 00592-01-8

Calciumcyanide

      5 D, M
215-137-3 01305-62-0

Calciumhydroxide

  5      
215-138-9 01305-78-8

Calciumoxide

  2      
215-710-8 01344-95-2

Calciumsilicaat (synthetisch)

  10      
231-900-3 13397-24-5

Calciumsulfaat

  10      
203-313-2 00105-60-2

Caprolactam (damp)

2,2 10 8,7 40  
203-313-2 00105-60-2

Caprolactam (stof)

  1   3  
205-087-0 00133-06-2

Captaan

  5      
219-363-3 02425-06-1

Captafol

  0,1     C, D
200-500-0 00063-25-2

Carbaryl

  5      
210-353-0 01563-66-2

Carbofuraan

  0,1      
206-534-2 00353-50-4

Carbonylfluoride

2 5,5 5 13  
204-427-5 00120-80-9

Catechol

5 23     D
232-674-9 09004-34-6

Cellulose

  10      
244-344-1 21351-79-1

Cesiumhydroxide

  2      
203-405-2 00106-51-4

Chinon

0,1 0,45      
231-959-5 07782-50-5

Chloor

0,5 1,5 1 2,9  
203-472-8 00107-20-0

Chlooracetaldehyde

    1 3,2 M
208-531-1 00532-27-4

a-Chlooracetofenon

0,05 0,32      
201-161-1 00078-95-5

Chlooraceton

1 3,9     D, M
201-171-6 00079-04-9

Chlooracetylchloride

0,05 0,23 0,15 0,70  
203-628-5 00108-90-7

Chloorbenzeen

10 47 20 94  
220-278-9 02698-41-1

o-Chloorbenzylideenmalonitril

0,05 0,40     D, M
  53469-21-9

Chloorbifenyl (42 % Cl)

  1     D
  11097-69-1

Chloorbifenyl (54 % Cl)

  0,5     D
  31242-93-0

Chloorbifenyloxide

  0,5      
200-826-3 00074-97-5

Chloorbroommethaan

200 1075      
200-349-0 00057-74-9

Chloordaan

  0,5     D
200-871-9 00075-45-6

Chloordifluormethaan

1000 3600      
233-162-8 10049-04-4

Chloordioxide

0,1 0,28 0,3 0,84  
203-459-7 00107-07-3

2-Chloorethanol

    1 3,3 D, M
232-283-3 08001-35-2

Chloorkamfeen (60 % Cl)

  0,5   1 D
208-832-8 00542-88-1

bis-Chloormethylether

0,001 0,0048     C
202-809-6 00100-00-5

p-Chloornitrobenzeen

0,1 0,65     D
209-990-0 00600-25-9

1-Chloor-l-nitropropaan

2 10      
200-938-2 00076-15-3

Chloorpentafluorethaan

1000 6412      
200-930-9 00076-06-2

Chloorpicrine

0,1 0,68      
209-952-3 00598-78-7

2-Chloorpropionzuur

0,1 0,45     D
220-864-4 02921-88-2

Chloorpyrifos

  0,2     D
215-557-7 02039-87-4

o-Chloorstyreen

50 287 75 431  
202-424-3 00095-49-8

o-Chloortolueen

50 263      
232-230-4 07790-91-2

Chloortrifluoride

    0,1 0,39 M
200-663-8 00067-66-3

Chloroform

2 10     D
204-818-0 00126-99-8

2-Chloropreen

10 37     D
   

Chromieterts (verwerking) (als Cr)

  0,05      
239-056-8 14977-61-8

Chromylchloride

0,025 0,16      
231-157-5 07440-47-3

Chroom (metaal) en anorganische verbindingen (met uitzondering van Cr VI verbindingen)

  0,5      
   

Chroom VI-wateronoplosbare verbindingen (als Cr) (elders niet ingedeeld)

  0,01     C
   

Chroom VI-wateroplosbare verbindingen (als Cr) (elders niet ingedeeld)

  0,05     C
221-008-2 02971-90-6

Clopidol

  10      
215-293-2 01319-77-3

Cresol (alle isomeren)

5 22     D
204-647-1 04170-30-3

Crotonaldehyde

2 5,8      
206-083-1 00299-86-5

Crufomaat

  5      
202-704-5 00098-82-8

Cumeen

20 100 50 250 D
206-992-3 00420-04-2

Cyaanamide

  2      
207-306-5 00460-19-5

Cyanogeen

10 21      
208-052-8 00506-77-4

Cyanogeenchloride

0,3 0,76     M
203-806-2 00110-82-7

Cyclohexaan

300 1045      
203-630-6 00108-93-0

Cyclohexanol

50 209     D
203-631-1 00108-94-1

Cyclohexanon

10 40,8 20 81,6 D
203-807-8 00110-83-8

Cyclohexeen

300 1025      
203-629-0 00108-91-8

Cyclohexylamine

10 42      
204-500-1 00121-82-4

Cycloniet

  1,5     D
206-016-6 00287-92-3

Cyclopentaan

600 1745      
208-335-4 00542-92-7

1,3-Cyclopentadieen

75 206      
236-049-1 13121-70-5

Cyhexatin

  5      
202-361-1 00094-75-7

2,4-D

  10      
200-024-3 00050-29-3

DDT (dichloorbifenyltrichloorethaan)

  1      
241-711-8 17702-41-9

Decaboraan

0,05 0,25 0,15 0,76 D
   

Deeltjes die niet elders worden ingedeeld (inadembare fractie)

  3      
   

Deeltjes die niet elders worden ingedeeld (inhaleerbare fractie)

  10      
  08065-48-3

Demeton

0,01 0,11     D
206-373-8 00333-41-5

Diazinon

  0,1     D
206-382-7 00334-88-3

Diazomethaan

0,2 0,34     C
202-327-6 00094-36-0

Dibenzoylperoxide

  5      
242-940-6 19287-45-7

Diboraan

0,1 0,11      
203-057-1 00102-81-8

2-N-Dibutylamino-ethanol

0,5 3,6     D
  02528-36-1

Dibutylfenylfosfaat

0,3 3,6     D
203-509-8 00107-66-4

Dibutylfosfaat

1 8,7 2 17  
201-557-4 00084-74-2

Dibutylftalaat

  5      
204-881-4 00128-37-0

Di-tert-butyl-4-methylfenol

  10      
  07572-29-4

Dichlooracetyleen

    0,1 0,40 M
202-425-9 00095-50-1

o-Dichloorbenzeen

20 122 50 306 D
203-400-5 00106-46-7

p-Dichloorbenzeen

10 61 50 306  
202-109-0 00091-94-1

3,3'-Dichloorbenzidine

        D
212-121-8 00764-41-0

1,4-Dichloor-2-buteen

0,005 0,025     C, D
200-893-9 00075-71-8

Dichloordifluormethaan

1000 5022      
204-258-7 00118-52-5

1,3-Dichloor-5,5-dimethylhydantdine

  0,2   0,4  
200-863-5 00075-34-3

1,1-Dichloorethaan

100 412     D
203-458-1 00107-06-2

1,2-Dichloorethaan

10 41     C
200-864-0 00075-35-4

1,1-Dichloorethyleen

5 20 20 80  
208-750-2 00540-59-0

1,2-Dichloorethyleen

200 805      
203-870-1 00111-44-4

2,2'-Dichloorethylether

5 29 10 59 D
200-869-8 00075-43-4

Dichloorfluormethaan

10 43      
209-854-0 00594-72-9

1,1-Dichloor-l-nitro-ethaan

2 12      
201-152-2 00078-87-5

1,2-Dichloorpropaan

75 352 110 515  
208-826-5 00542-75-6

1,3-Dichloorpropeen

1 4,6     D
200-923-0 00075-99-0

2,2-Dichloorpropionzuur

1 5,9      
200-937-7 00076-14-2

Dichloortetrafluorethaan

1000 7092      
200-547-7 00062-73-7

Dichloorvos

0,1 0,9     D
205-494-3 00141-66-2

Dicrotofos

  0,25     D
201-052-9 00077-73-6

Dicyclopentadieen

5 27      
201-039-3 00102-54-5

Dicyclopentadi-enylijzer

  10      
200-484-5 00060-57-1

Dieldrin

  0,25     D
203-868-0 00111-42-2

Di-ethanolamine

0,46 2     D
203-716-3 00109-89-7

Di-ethylamine

5 15 15 46 D
202-845-2 00100-37-8

Di-ethylamino-ethanol

2 9,7     D
203-865-4 00111-40-0

Di-ethyleentriamine

1 4,3     D
200-467-2 00060-29-7

Di-ethylether

100 308 200 616  
201-550-6 00084-66-2

p-Di-ethylftalaat

  5      
202-490-3 00096-22-0

Di-ethylketon

200 715      
204-539-4 00122-39-4

Difenylamine

  10      
202-966-0 00101-68-8

Difenylmethaan-4,4'-di-isocyanaat(MDI)

0,005 0,052      
202-981-2 00101-84-8

Difenyloxide (damp)

1 7 2 14  
200-885-5 00075-61-6

Difluordibroommethaan

100 870      
218-802-6 02238-07-5

Diglycidylether

0,1 0,54      
203-558-5 00108-18-9

Di-isopropylamine

5 21     D
204-826-4 00127-19-5

N,N-Dimethylacetamide

10 36 20 72 D
204-697-4 00124-40-3

Dimethylamine

2 3,8 5 9,4  
204-493-5 00121-69-7

N,N-Dimethylaniline

5 25 10 51 D
204-065-8 00115-10-6

Dimethylether

1000 1920      
  14857-34-2

Dimethylethoxysilaan

0,5 2,1 1,5 6,5  
200-679-5 00068-12-2

N,N-Dimethylformamide

10 30     D
205-011-6 00131-11-3

Dimethylftalaat

  5      
203-620-1 00108-83-8

2,6-dimethyl-4-heptanon

25 147      
200-316-0 00057-14-7

1,1-Dimethylhydrazine

0,01 0,025     C, D
201-058-1 00077-78-1

Dimethylsulfaat

0,1 0,53     C, D
246-673-6 25154-54-5

Dinitrobenzeen (alle isomeren)

0,15 1     D
208-601-1 00534-52-1

4,6-Dinitro-o-cresol

  0,2     D
205-706-4 00148-01-6

3,5-Dinitro-o-toluamide

  5      
246-836-1 25321-14-6

Dinitrotolueen (alle isomeren)

  0,15     C, D
204-211-0 00117-81-7

Di-sec-octylftalaat

  5   10  
204-661-8 00123-91-1

1,4-Dioxaan

25 91     D
201-107-7 00078-34-2

Dioxathion

  0,2     D
252-104-2 34590-94-8

Dipropyleenglycolmonomethylether

50 308     D
201-599-4 02764-72-9

Diquat (inadembaar stoß

  0,1     D
201-599-4 02764-72-9

Diquat (inhaleerbaar stof)

  0,5     D
202-607-8 00097-77-8

Disulfiram

  2      
206-054-3 00298-04-4

Disulfoton

  0,1     D
206-354-4 00330-54-1

Diuron

  10      
215-325-5 01321-74-0

1,4-Divinylbenzeen

10 54      
204-079-4 00115-29-7

Endosulfan

  0,1     D
200-775-7 00072-20-8

Endrin

  0,1     D
237-553-4 13838-16-9

Enfluraan

75 574      
203-439-8 00106-89-8

Epichloorhydrine

2 7,7     C, D
218-276-8 02104-64-5

EPN

  0,1     D
200-814-8 00074-84-0

Ethann

        A
200-578-6 00064-17-5

Ethanol

1000 1907      
205-483-3 00141-43-5

Ethanolamine

3 7,6 6 15  
200-815-3 00074-85-1

Etheen

        A
209-242-3 00563-12-2

Ethion

  0,4     D
203-804-1 00110-80-5

2-Ethoxy-ethanol

5 18     D
203-839-2 00111-15-9

2-Ethoxy-ethylacetaat

5 27     D
205-500-4 00141-78-6

Ethylacetaat

400 1461      
205-438-8 00140-88-5

Ethylacrylaat

5 20 15 62  
200-834-7 00075-04-7

Ethylamine

5 9,4 15 28,2 D
202-849-9 00100-41-4

Ethylbenzeen

100 442 125 551 D
200-825-8 00074-96-4

Ethylbromide

5 22     D
200-830-5 00075-00-3

Ethylchloride

100 268     D
203-468-6 00107-15-3

Ethyleendiamine

10 25     D
203-444-5 00106-93-4

Ethyleendibromide

        D
203-473-3 00107-21-1

Ethyleenglycol

20 52 40 104 D, M
211-063-0 00628-96-6

Ethyleenglycoldinitraat

0,05 0,31     D
205-793-9 00151-56-4

Ethyleenimine

0,5 0,89     C, D
200-849-9 00075-21-8

Ethyleenoxide

1 1,8     C
203-721-0 00109-94-4

Ethylformiaat

100 307      
240-347-7 16219-75-3

5-Ethylideen-2-norborneen

5 25     M
200-837-3 00075-08-1

Ethylmercaptaan

0,5 1,3      
202-885-0 00100-74-3

N-Ethylmorfoline

5 24     D
201-083-8 00078-10-4

Ethylsilicaat

10 86      
244-848-1 22224-92-6

Fenamifos

  0,1     D
203-632-7 00108-95-2

Fenol

2 7,8     D
202-196-5 00092-84-2

Fenothiazine

  5     D
204-114-3 00115-90-2

Fensulfothion

  0,1      
200-231-9 00055-38-9

Fenthion

  0,2     D
203-584-7 00108-45-2

m-Fenyleendiamine

  0,1      
202-430-6 00095-54-5

o-Fenyleendiamine

  0,1      
203-404-7 00106-50-3

p-Fenyleendiamine

  0,1      
211-325-4 00638-21-1

Fenylfosfine

0,05 0,23     M
204-557-2 00122-60-1

Fenylglycidylether

0,1 0,6     C, D
202-873-5 00100-63-0

Fenylhydrazine

0,1 0,45     C, D
238-484-2 14484-64-1

Ferbam

  10      
  12604-58-9

Ferrovanadium (stof)

  1   3  
231-954-8 07782-41-4

Fluor

1 1,58 2 3,16  
   

Fluoriden (anorganische)

  2,5      
213-408-0 00944-22-9

Fonofos

  0,1     D
206-052-2 00298-02-2

Foraat

  0,05   0,2 D
200-001-8 00050-00-0

Formaldehyde

    0,3 0,38 M
200-842-0 00075-12-7

Formamide

10 18     D
232-260-8 07803-51-2

Fosfine

0,3 0,43 1 1,4  
231-768-7 07723-14-0

Fosfor (wit)

0,02 0,1      
233-046-7 10025-87-3

Fosforoxidechloride

0,1 0,64      
233-060-3 10026-13-8

Fosforpentachloride

0,1 0,86      
215-242-4 01314-80-3

Fosforpentasulfide

  1   3  
215-236-1 01314-56-3

Fosforpentoxide

  1      
231-749-3 07719-12-2

Fosfortrichloride

0,2 1,1 0,5 2,8  
231-633-2 07664-38-2

Fosforzuur

  1   2  
200-870-3 00075-44-5

Fosgeen

0,02 0,08 0,1 0,4  
210-933-7 00626-17-5

m-Ftaaldinitril

  5      
201-607-5 00085-44-9

Ftaalzuuranhydride

1 6,2      
202-627-7 00098-01-1

2-Furaldehyde

2 8,0     D
202-626-1 00098-00-0

Furfurylalcohol

10 41 15 61 D
231-961-6 07782-65-2

Germaniumtetrahydride

0,2 0,64      
   

Glasvezelstof

  10      
203-856-5 00111-30-8

Glutaaraldehyde

0,2 0,83     M
200-289-5 00056-81-5

Glycerine (nevel)

  10      
209-128-3 00556-52-5

Glycidol

2 6,2      
   

Graanstof

  4      
231-955-3 07782-42-5

Grafiet (vezels uitgezonderd)(inadembare fractie)

  2      
233-166-4 07440-58-6

Hafnium

  0,5      
205-796-5 00151-67-7

Halothaan

50 410      
205-563-8 00142-82-5

n-Heptaan

400 1664 500 2085  
200-962-3 00076-44-8

Heptachloor

  0,05     D
213-831-0 01024-57-3

Heptachloorepoxide

  0,05     D
203-767-1 00110-43-0

2-Heptanon

50 238 100 475 D
203-388-1 00106-35-4

3-Heptanon

20 95      
204-608-9 00123-19-3

4-Heptanon

50 236      
  73513-42-5

Hexaan (andere isomeren dan n-hexaan)

500 1786 1000 3551  
203-777-6 00110-54-3

n-Hexaan

50 179      
204-679-6 00124-09-4

1,6-Hexaandiamine

0,5 2,3      
203-489-0 00107-41-5

1,6-Hexaandiol

25 123     M
204-273-9 00118-74-1

Hexachloorbenzeen

  0,025     C, D
201-765-5 00087-68-3

Hexachloorbutadieen

0,02 0,21     D
201-029-3 00077-47-4

Hexachloorcyclopentadieen

0,01 0,11      
200-666-4 00067-72-1

Hexachloorethaan

1 9,8     D
216-641-3 01335-87-1

Hexachloornaftaleen

  0,2     D
211-676-3 00684-16-2

Hexafluoraceton

0,1 0,69     D
212-485-8 00822-06-0

Hexamethyleendi-isocyanaat

0,005 0,034      
211-653-8 00680-31-9

Hexamethylfosforamide

        C, D
209-731-1 00591-78-6

2-Hexanon

5 20     D
203-621-7 00108-84-9

sec-Hexylacetaat

50 299      
   

Houtstof (inhaleerbare fractie)

  3      
   

Hout (stof van hard hout), (inhaleerbare fractie)

  3     C
206-114-9 00302-01-2

Hydrazine

0,01 0,013     C, D
204-617-8 00123-31-9

Hydrochinon

  2      
204-626-7 00123-42-2

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon

50 241      
200-909-4 00075-86-5

2-Hydroxy-2-methylpropaannitril

    4,7 5,1 D, M
213-663-8 00999-61-1

2-Hydroxypropylacrylaat

0,5 2,8     D
215-168-2 01309-37-1

IJzeroxide (rook) (Fe2O3) (als Fe)

2 5      
236-670-8 13463-40-6

IJzerpentacarbonyl (als Fe)

0,1 0,23 0,2 0,46  
   

IJzerzouten (oplosbaar) (als Fe)

  1      
202-393-6 00095-13-6

Indeen

10 49      
231-180-0 07440-74-6

Indium en -verbindingen (als In)

  0,1      
203-745-1 00110-19-0

Isobutylacetaat

150 723      
201-148-0 00078-83-1

Isobutylalcohol

50 154      
201-126-0 00078-59-1

Isoforon

    5 28 M
223-861-6 04098-71-9

Isoforondi-isocyanaat

0,005 0,046     D
248-133-5 26952-21-6

Iso-octylalcohol

50 270     D
204-662-3 00123-92-2

Isopentylacetaat

50 270 100 540  
204-663-5 00123-51-3

Isopentylalcohol

100 366 125 459  
203-685-6 00109-59-1

2-Isopropoxy-ethanol

25 108     D
203-561-1 00108-21-4

Isopropylacetaat

250 1055 310 1309  
200-661-7 00067-63-0

Isopropylalcohol

400 997 500 1248  
200-860-9 00075-31-0

Isopropylamine

5 12 10 24  
211-397-7 00768-52-5

N-Isopropylaniline

2 11     D
203-560-6 00108-20-3

Isopropylether

250 1055 310 1319  
223-672-9 04016-14-2

Isopropylglycidylether

50 241 75 361  
200-874-5 00075-47-8

Jodoform

0,6 10      
231-442-4 07553-56-2

Jood

0,1 1     M
205-792-3 00151-50-8

Kaliumcyanide

      5 D, M
215-181-3 01310-58-3

Kaliumhydroxide

      2 M
  07727-21-1

Kaliumpersulfaat

  0,1      
200-945-0 00076-22-2

Kamfer (synthetisch)

2 12 3 19  
  01332-58-7

Kaolien (inadembare fractie)

  2      
   

Katoenstof (ruw; thoracaal stof)

  0,2      
207-336-9 00463-51-4

Keteen

0,5 0,87 1,5 2,6  
233-514-0 10210-68-1

Kobaltcarbonyl (als Co)

  0,1      
  16842-03-8

Kobalthydrocarbonyl (als Co)

  0,1      
231-158-0 07440-48-4

Kobaltmetaal (stof en rook) als Co

  0,02      
204-696-9 00124-38-9

Koolstofdioxide

5000 9131 30000 54784  
211-128-3 00630-08-0

Koolstofmonoxide

25 29      
200-843-6 00075-15-0

Koolstofdisulfide

10 31     D
232-361-7 65996-93-2

Koolteer (uit koolteer afkomstige deeltjes extraheerhaar met cyclohexaan)

  0,2     C
215-609-9 01333-86-4

Koolzwart

  3,6      
231-159-6 07440-50-8

Koper (rook) (als Cu)

  0,2      
231-159-6 07440-50-8

Koper (stof en nevel) (als Cu)

  1      
231-106-7 07439-97-6

Kwik (alkylverbindingen) (als Hg)

  0,01   0,03 D
231-106-7 07439-97-6

Kwik (anorganisch en metallisch) (als Hg)

  0,025     D
231-106-7 07439-97-6

Kwik (arylverbindingen) (als Hg)

  0,1     D
233-032-0 10024-97-2

Lachgas

50 91      
   

Lasrook (niet elders gespecificeerd)

  5      
200-401-2 00058-89-9

Lindaan

  0,5     D
237-018-5 07580-67-8

Lithiumhydride

  0,025      
231-100-4 07439-92-1

Lood, anorganisch, stof en rook, als Pb

  0,15      
232-064-2 07784-40-9

Loodarsenaat (als PbHAsO4)

  0,15      
231-846-0 07758-97-6

Lood(II)chromaat (als Cr)

  0,012      
231-846-0 07758-97-6

Lood(II)chromaat (als Pb)

  0,05      
270-704-2 68476-85-7

LPG

1000 1826      
208-915-9 00546-93-0

Magnesiet

  10      
215-171-9 01309-48-4

Magnesiumoxide (rook)

  10      
204-479-7 00121-75-5

Malathion

  10     D
203-571-6 00108-31-6

Maleinezuuranhydride

0,25 1      
231-105-1 07439-96-5

Mangaan, en -verbindingen (als Mn)

  0,2      
235-142-4 12079-65-1

Mangaancyclopentadi-enyltricarbonyl (als Mn)

  0,1     D
203-604-4 00108-67-8

Mesityleen (trimethylbenzenen)

20 100      
200-812-7 00074-82-8

Methaan

        A
204-817-5 00126-98-7

Methacrylonitril

1 2,7     D
201-204-4 00079-41-4

Methacrylzuur

20 71      
200-659-6 00067-56-1

Methanol

200 266 250 333 D
240-815-0 16752-77-5

Methomyl

  2,5      
200-779-9 00072-43-5

Methoxychloor

  10      
203-713-7 00109-86-4

2-Methoxy-ethanol

5 16     D
203-772-9 00110-49-6

2-Methoxy-ethylacetaat

5 24     D
205-769-8 00150-76-5

4-Methoxyfenol

  5      
203-539-1 00107-98-2

1-Methoxy-2-propanol

100 375 150 568 D
203-603-9 00108-65-6

2-(1-Methoxy)propylacetaat

50 275 100 550 D
203-528-1 00563-80-4

3-Methyl-2-butanon

200 715      
201-185-2 00079-20-9

Methylacetaat

200 615 250 768  
200-828-4 00074-99-7

Methylacetyleen

1000 1664      
   

Methylacetyleen-propadieen (gasmengsel)

1000 1664 1250 2080  
202-500-6 00096-33-3

Methylacrylaat

10 36     D
203-714-2 00109-87-5

Methylal

1000 3155      
200-820-0 00074-89-5

Methylamine

5 6,6 15 19  
202-870-9 00100-61-8

N-Methylaniline

0,5 2,2     D
200-813-2 00074-83-9

Methylbromide

5 19     D
216-653-1 01634-04-4

Methyl tertiair butyl ether

40 146      
200-817-4 00074-87-3

Methylchloride

50 104 100 210 D
205-275-2 00137-05-3

Methyl-2-cyanoacrylaat

2 9,2 4 18  
203-624-3 00108-87-2

Methylcyclohexaan

400 1633      
247-152-6 25639-42-3

Methylcyclohexanol

50 237      
209-513-6 00583-60-8

o-Methylcyclohexanon

50 232 75 349 D
235-166-5 12108-13-3

2-Methylcyclopentadi-enylmangaantricarbonyl(als Mn)

  0,2     D
  08022-00-2

Methyldemeton

  0,5     D
202-918-9 00101-14-4

4,4'-Methyleenbis (2-chlooraniline)

0,01 0,11     C, D
225-863-2 05124-30-1

Methyleen bis (4-cyclohexylisocyanaat)

0,005 0,055      
200-838-9 00075-09-2

Methyleenchloride

50 177      
202-974-4 00101-77-9

4,4'-Methyleendianiline

0,1 0,82     C, D
203-481-7 00107-31-3

Methylformiaat

100 250 150 373  
203-737-8 00110-12-3

5-Methyl-2-hexanon

20 95      
200-471-4 00060-34-4

Methylhydrazine

0,01 0,019     D
210-866-3 00624-83-9

Methylisocyanaat

0,02 0,048     D
200-819-5 00074-88-4

Methyljodide

2 12     D
200-822-1 00074-93-1

Methylmercaptaan

0,5 0,99      
201-297-1 00080-62-6

Methylmethacrylaat

100 416      
206-050-1 00298-00-0

Methylparathion

  0,2     D
203-551-7 00108-11-2

4-Methyl-2-pentanol

25 106 40 169 D
203-550-1 00108-10-1

4-Methyl-2-pentanon

20 83 50 208  
205-502-5 00141-79-7

4-Methyl-3-penteen-2-on

15 61 25 101  
211-656-4 00681-84-5

Methylsilicaat

1 6      
202-705-0 00098-83-9

a-Methylstyreen

50 246 100 492  
244-209-7 21087-64-9

Metribuzine

  5      
232-095-1 07786-34-7

Mevinfos

0,01 0,093 0,03 0,27 D
  12001-26-2

Mica

  3      
200-579-1 00064-18-6

Mierenzuur

5 9,5 10 19  
231-107-2 07439-98-7

Molybdeenverbindingen (onoplosbaar) (als Mo)

  10      
231-107-2 07439-98-7

Molybdeenverbindingen (oplosbaar) (als Mo)

  5      
230-042-7 06923-22-4

Monocrotofos

  0,25     D
203-815-1 00110-91-8

Morfoline

20 72     D
202-049-5 00091-20-3

Naftaleen

10 53 15 80  
206-098-3 00300-76-5

Naled

  3     D
247-852-1 26628-22-8

Natriumazide

  0,1   0,3 M,D
231-548-0 07631-90-5

Natriumbisulfiet

  5      
205-599-4 00143-33-9

Natriumcyanide

      5 D, M
200-548-2 00062-74-8

Natriumfluoracetaat

  0,05     D
215-185-5 01310-73-2

Natriumhydroxide

  2     M
231-673-0 07681-57-4

Natriummetabisulfiet

  5      
  07775-27-1

Natriumpersulfaat

  0,1      
231-767-1 07722-88-5

Natriumpyrofosfaat

  5      
  07440-01-9

Neon

        A
200-193-3 00054-11-5

Nicotine

  0,5     D
231-111-4 07440-02-0

Nikkel (metaal)

  1      
  07440-02-0

Nikkel (onoplosbare verbindingen) (als Ni)

  1      
  07440-02-0

Nikkel (oplosbare verbindingen) (als Ni)

  0,1      
236-669-2 13463-39-3

Nikkelcarbonyl (als Ni)

0,05 0,12      
234-349-7 11113-75-0

Nikkelsulfide (als Ni), stof en rook

  1      
217-682-2 01929-82-4

Nitrapyrine

  10   20  
202-810-1 00100-01-6

p-Nitroaniline

  3     D
202-716-0 00098-95-3

Nitrobenzeen

1 5     D
202-204-7 00092-93-3

4-Nitrobifenyl

        D
201-188-9 00079-24-3

Nitro-ethaan

100 311      
200-140-8 00055-63-0

Nitroglycerine

0,05 0,47     D
200-876-6 00075-52-5

Nitromethaan

20 51      
201-209-1 00079-46-9

2-Nitropropaan

10 37     C
203-544-9 00108-03-2

1-Nitropropaan

25 92      
200-549-8 00062-75-9

N-Nitrosodimethylamine

        C, D
215-311-9 01321-12-6

Nitrotolueen (alle isomeren)

2 11     D
203-913-4 00111-84-2

Nonaan

200 1065      
203-892-1 00111-65-9

Octaan

300 1420 375 1775  
218-778-7 02234-13-1

Octachloomaftaleen

  0,1   0,3 D
208-793-7 00541-85-5

3-Octanon

10 53 20 107  
232-384-2 08012-95-1

Olie (minerale-; nevel)

  5   10  
244-058-7 20816-12-0

Osmiumtetroxide (als Os)

0,0002 0,0016 0,0006 0,0048  
205-634-3 00144-62-7

Oxaalzuur

  1   2  
233-069-2 10028-15-6

Ozon

    0,1 0,2 M
232-315-6 08002-74-2

Paraffinewas (rook)

  2      
225-141-7 04685-14-7

Paraquat (inadembare fractie)

  0,1      
200-271-7 00056-38-2

Parathion

  0,1     D
203-692-4 00109-66-0

Pentaan

600 1796 750 2242  
243-194-4 19624-22-7

Pentaboraan

0,005 0,013 0,015 0,04  
201-778-6 00087-86-5

Pentachloorfenol

  0,5     D
215-320-8 01321-64-8

Pentachloomaftaleen

  0,5     D
210-435-0 00082-68-8

Pentachloomitrobenzeen

  0,5      
204-104-9 00115-77-5

Penta-erythritol

  10      
203-528-1 00107-87-9

2-Pentanon

200 715 250 894  
  00620-11-1

3-Pentylacetaat

50 270 100 540  
211-047-3 00628-63-7

n-Pentylacetaat

50 270 100 540  
210-946-8 00626-38-0

sec-Pentylacetaat

50 270 100 540  
  00625-16-1

tert-Pentylacetaat

50 270 100 540  
204-825-9 00127-18-4

Perchlooretheen

25 172 100 695  
231-526-0 07616-94-6

Perchloorfluoride

3 13 6 25  
209-840-4 00594-42-3

Perchloormethylmercaptaan

0,1 0,77      
  00382-21-8

Perfluorisobutyleen

    0,01 0,08 M
  93763-70-3

Perliet

  10      
  08032-32-4

Petroleumdestillaat kooktraject (100-16 C)

300 1390      
217-636-1 01918-02-1

Picloram

  10      
201-865-9 00088-89-1

Pikrinezuur

  0,1      
201-462-8 00083-26-1

Pindone

  0,1      
203-808-3 00110-85-0

Piperazine

  0,1   0,3  
205-551-2 00142-64-3

Piperazinedihydrochloride

  5      
   

Plantaardige olie (nevel)

  10      
231-116-1 07740-06-4

Platina (metaal)

  1      
   

Platina (oplosbare zouten) (als Pt)

  0,002      
266-043-4 65997-15-1

Portlandcement

  10      
200-827-9 00074-98-4

Propaan

        A
200-746-9 00071-23-8

n-Propanol

200 499 250 623 D
204-062-1 00115-07-1

Propeen

        A
200-340-1 00057-57-8

ß-Propiolacton

0,5 1,5     C
201-176-3 00079-09-4

Propionzuur

10 31 20 62  
204-043-8 00114-26-1

Propoxur

  0,5      
203-686-1 00109-60-4

Propylacetaat

200 847 250 1055  
229-180-0 06423-43-4

Propyleenglycoldinitraat

0,05 0,34     D
200-878-7 00075-55-8

Propyleenimine

2 4,8     C, D
200-878-7 00075-56-9

Propyleenoxide

20 49     C
210-985-0 00627-13-4

n-Propylnitraat

25 109 40 174  
203-471-2 00107-19-7

2-Propynol

1 2,3     D
  08003-34-7

Pyrethrum

  5      
203-809-9 00110-86-1

Pyridine

5 16      
203-585-2 00108-46-3

Resorcinol

10 46 20 91  
   

Rhodium (metaal, stof)

  1      
231-125-0 07440-14-6

Rhodium (onoplosbare verbindingen) (als Rh)

  1      
   

Rhodium (oplosbare verbindingen) (als Rh)

  0,01      
206-082-6 00299-84-3

Ronnel

  10      
201-501-9 00083-79-4

Rotenon

  5      
231-714-2a 07697-37-2

Salpeterzuur

2 5,3 4 10  
231-957-4 07782-49-2

Seleen en -verbindingen (als Se)

  0,2      
  07783-79-1

Seleenhexafluoride (als Se)

0,05 0,16      
  00136-78-7

Seson

  10      
231-130-8 07440-21-3

Silicium

  10      
206-991-8 00409-21-2

Siliciumcarbide

  10      
262-373-8 60676-86-0

Siliciumdioxide (amorf) : gesmolten SiO2 (inademb. stof))

  0,1      
  112926-00-8

Siliciumdioxide (amorf) : kiezel (neergeslagen) (silicagel)

  10      
  61790-53-2

Siliciumdioxide (amorf) : kiezelaarde (niet gecalcineerd) (inadembare fractie)

  3      
  61790-53-2

Siliciumdioxide (amorf) : kiezelaarde (niet gecalcineerd) (inhaleerbare fractie)

  10      
  60676-86-0

Siliciumdioxide (amorf) : rook (inadembare fractie)

  2      
  14808-60-7

Siliciumdioxide (kristallijn) : kwarts (inadembaar stof)

  0,1      
239-487-1 15468-32-3

Siliciumdioxide (kristallijn) : tridymite (inadembaar stof))

  0,05      
231-487-1 01317-95-9

Siliciumdioxide (kristallijn) : tripoli (inadembaar stof)

  0,1      
  14464-46-1

Siliciumdioxide (kristallijn) :cristobaliet (inadembaar stof))

  0,05      
  07803-62-5

Siliciumtetrahydride

5 6,7      
   

Stearaten

  10      
   

Steenkoolpoeder

  2      
  07803-52-3

Stibine

0,1 0,52      
  07727-37-9

Stikstof

        A
233-272-6 10102-44-0

Stikstofdioxide

3 5,7 5 9,5  
  10102-43-9

Stikstofmonoxide

25 31      
232-007-1 07783-54-2

Stikstoftrifluoride

10 29      
232-142-6 07789-06-2

Strontiumchromaat (als Cr)

  0,0005     C
200-319-7 00057-24-9

Strychnine

  0,15      
202-851-5 00100-42-5

Styreen

50 216 100 432 D
  01395-21-7

Subtilisinen (proteolytische enzymen)

  0,00006     M
200-334-9 00057-50-1

Sucrose

  10      
  74222-97-2

Sulfometuron methyl

  5      
222-995-2 03689-24-5

Sulfotep

  0,1     D
220-281-5 02699-79-8

Sulfurylfluoride

5 21 10 43  
252-545-0 35400-43-2

Sulprofos

  1      
202-273-3 00093-76-5

2,4,5-T (2,4,5-Trichloorfenoxy-azijnzuur)

  10      
238-877-9 14807-96-6

Talk (asbestvrij, inadembaar stof)

  2      
231-135-5 07440-25-7

Tantaal (metaal)

  5      
215-238-2 01314-61-0

Tantaaloxide (als Ta)

  5      
236-813-4 13494-80-9

Telluur en -verbindingen (als Te)

  0,1      
232-027-0 07783-80-4

Telluurhexafluoride (als Te)

0,02 0,1      
222-191-1 03383-96-8

Temefos

  10      
203-495-3 00107-49-3

TEPP

0,004 0,048     D
202-830-0 00100-21-0

Tereftaalzuur

  10      
247-477-3 26140-60-3

Terfenylen

    0,53 5 M
262-967-7 61788-32-7

Terfenylen (gehydrogeneerd)

0,5 5,0      
232-350-7 08006-64-2

Terpentijn

100 564      
209-189-6 00558-13-4

Tetrabroommethaan

0,1 1,4 0,3 4,2  
200-934-0 00076-11-9

1,1,1,2-Tetrachloor-2,2-difluorethaan

500 4231      
200-935-6 00076-12-0

1,1,2,2-Tetrachloor-1,2-difluorethaan

500 4231      
201-197-8 00079-34-5

1,1,2,2-Tetrachloorethaan

1 7,0     D
200-262-8 00056-23-5

Tetrachloormethaan

5 31 10 64 D
215-642-9 01335-88-2

Tetrachloornaftaleen

  2      
201-075-4 00078-00-2

Tetra-ethyllood (als lood)

  0,1     D
203-726-8 00109-99-9

Tetrahydrofuraan

50 150 100 300  
200-897-0 00075-74-1

Tetramethyllood (als lood)

  0,15     D
  03333-52-6

Tetramethylsuccinonitril

0,5 2,8     D
208-094-7 00509-14-8

Tetranitromethaan

0,005 0,04      
207-531-9 00479-45-8

Tetryl

  1,5      
231-138-1 07440-28-0

Thallium (oplosbare verbindingen) (als Tl)

  0,1     D
202-525-2 00096-69-5

4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol)

  10      
203-635-3 00108-98-5

Thiofenol

0,5 2,3      
200-677-4 00068-11-1

Thioglycolzuur

1 3,9     D
231-748-8 07719-09-7

Thionylchloride

1 5,0     M
205-286-2 00137-26-8

Thiram

  1      
231-141-8 07440-31-5

Tin (metaal)

  2     D
231-141-8 07440-31-5

Tin (organische verbindingen) (als Sn)

  0,1   0,2 D
231-141-8 07440-31-5

Tin (oxide en anorganische verbindingen, behalve als SnH4) (als Sn)

  2     D
236-675-5 13463-67-7

Titaandioxide

  10      
204-358-0 00119-93-7

o-Tolidine

        D
233-625-9 00108-88-3

Tolueen

50 191     D
209-544-5 00584-84-9

2,4-Tolueendi-isocyanaat(TDI)

0,005 0,037 0,02 0,14  
203-583-1 00108-44-1

m-Tolufdine

2 8,9     D
202-429-0 00095-53-4

o-Tolufdine

2 8,9     C, D
203-403-1 00106-49-0

p-Toluidine

2 8,9     D
204-800-2 00126-73-8

Tributylfosfaat

0,2 2,2      
200-927-2 00076-03-9

Trichloorazijnzuur

1 6,8      
204-428-0 00120-82-1

1,2,4-Trichloorbenzeen

2 15,1 5 37,8 D, M
200-756-3 00071-55-6

1,1,1-Trichloorethaen

100 555 200 1110  
201-166-9 00079-00-5

1,1,2-Trichloorethaen

10 56     D
201-167-4 00079-01-6

Trichlooretheen

50 273 100 545 C
200-892-3 00075-69-4

Trichloormonofluormethaan

1000 5702     M
215-321-3 01321-65-9

Trichloornaftaleen

  5     D
202-486-1 00096-18-4

1,2,3-Trichloorpropaan

10 61     D
200-936-1 00076-13-1

1,1,2-Trichloor-1,2,2-trifluorethaan

1000 7781 1250 9729  
201-103-5 00078-30-8

Tri-o-cresylfosfaat

  0,1     D
203-049-8 00102-71-6

Tri-ethanolamine

  5      
204-469-4 00121-44-8

Tri-ethylamine

1 4,2 3 12,6 D
210-035-5 00603-34-9

Trifenylamine

  5      
204-112-2 00115-86-6

Trifenylfosfaat

  3      
200-887-6 00075-63-8

Trifluorbroomethaan

1000 6178      
209-008-0 00552-30-7

Trimellietzuuranhydride

      0,04 M
200-875-0 00075-50-3

Trimethylamine

5 12 15 37  
247-099-9 25551-13-7

Trimethylbenzeen (alle isomeren)

20 100      
204-471-5 00121-45-9

Trimethylfosfiet

2 10      
204-289-6 00118-96-7

2,4,6-Trinitrotolueen

  0,5     D
231-170-6 07440-61-1

Uraan (natuurlijk en - verbindingen) (als U)

  0,2   0,6  
233-784-4 00110-62-3

n-Valeraldehyde

50 179      
231-171-1 01314-62-1

Vanadium (inadembaar stof en rook) (als V205)

  0,05      
   

Vezels (amorfe synthetische anorganische vezels met inbegrip van keramische refractaire)

  1.000.000 (*)     F
   

Vezels (-asbest) (actinoliet, anthofylliet, crocidoliet, tremoliet, amosiet)

  100.000 (*)     C, F
   

Vezels (-asbest) (chrysotiel)

  100.000 (*)     C, F
   

Vezels (koolstofvezels)

  2.000.000 (*)     F
   

Vezels (kristallijne synthetische anorganische vezels)

  500.000 (*)     F
203-545-4 00108-05-4

Vinylacetaat

10 36 15 54  
209-800-6 00593-60-2

Vinylbromide

5 22      
200-831-0 00075-01-4

Vinylchloride (monomeer van)

3 7,77     C
202-848-9 00100-40-3

4-Vinylcyclohexeen

0,1 0,45     D
203-437-7 00106-87-6

4-Vinylcyclohexeendioxide

0,1 0,58     D
203-437-7 00106-87-6

Vinylcyclohexeendioxide

0,1 0,58     D
246-562-2 25013-15-4

Vinyltolueen

50 246 100 490  
201-377-6 00081-81-2

Warfarine

  0,1      
215-605-7 01333-74-0

Waterstof

        A
233-113-0 10035-10-6

Waterstofbromide

    2 6,7  
231-595-7 07647-01-0

Waterstofchloride

5 8 10 15  
200-821-6 00074-90-8

Waterstofcyanide

    4,7 5 D, M
231-634-8 07664-39-3

Waterstofcuoride

1,8 1,5 3 2,5 M
231-765-0 07722-84-1

Waterstofperoxide

1 1,4      
231-978-9 07783-07-5

Waterstofselenide

0,02 0,07 0,05 0,17  
231-977-3 07783-06-4

Waterstofsulfide

10 14 15 21  
232-489-3 08052-41-3

White spirit

100 533      
231-143-9 07440-33-7

Wolfraam (onoplosb. verb. als W)

  5   10  
231-143-9 07440-33-7

Wolfraam (oplosb. verb., als W)

  1   3  
215-535-7 01330-20-7

Xyleen, mengsel van isomeren, zuiver

50 221 100 442 D
203-576-3 00108-38-3

m-Xyleen

50 221 100 442 D
216-032-5 01477-55-0

m-Xyleen a, a'-diamine

      0,1 D, M
202-422-2 00095-47-6

o-Xyleen

50 221 100 442 D
203-396-5 00106-42-3

p-Xyleen

50 221 100 442 D
215-091-4 01300-73-8

Xylidine (mengsel van alle isomeren)

0,5 2,5     D
231-174-8 07440-65-5

Yttrium (metaal en verbindingen) (als Y)

  1      
   

Zeepsteen (inadembaar stof)

  3      
   

Zeepsteen (inhaleerbaar stof)

  6      
232-679-6 09005-25-8

Zetmeel

  10      
231-131-3 07440-22-4

Zilver (metaal)

  0,1      
231-131-3 07440-22-4

Zilver (oplosbare verbindingen, als Ag)

  0,01      
231-592-0 07646-85-7

Zinkchloride (rook)

  1   2  
236-878-9 13530-65-9

Zinkchromaat (als Cr)

  0,01     C
215-222-5 01314-13-2

Zinkoxide (rook)

  5   10  
215-222-5 01314-13-2

Zinkoxide (stof)

  10      
231-176-9 07440-67-7

Zirkonium (en verbindingen) (als Zr)

  5   10  
231-996-7 07783-41-7

Zuurstofdifluoride

    0,05 0,11 M
233-036-2 10025-67-9

Zwavelchloride

    1 5,6 M
231-195-2 07446-09-5

Zwaveldioxide

2 5,3 5 13  
219-854-2 02551-62-4

Zwavelhexafluoride

1000 6057      
227-204-4 05714-22-7

Zwavelpentafluoride

    0,01 0,1 M
232-013-4 07783-60-0

Zwaveltetrafluoride

    0,1 0,45 M
231-639-5 07664-93-9

Zwavelzuur

  1   3  

Bronnen:

KB van 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk
(BS 14/3/2002)

Inhoud Bijlage 1 gewijzigd door:

    KB van 11/10/2002 (BS 25/10/2002)

    KB van 16/03/2006 (BS 23/3/2006)