Signalisatie

Startpagina

 

Hieronder een overzicht van de pictogrammen voor veiligheidssignalisatie.  Een aantal van deze pictogrammen kunnen gebruikt worden in werkplaatsen, les- en praktijklokalen en in opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen.  Signalisatie is een belangrijk informatiemiddel.

Sommige pictogrammen hebben betrekking op verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers).  Deze pictogrammen mogen niet verward worden met de verkeersborden die rechtsgeldig zijn op de openbare weg.

Klik op het Wordicoon hiernaast om een printvriendelijk formaat te downloaden. De figuren in het Wordbestand zijn vectorieel en kunnen zonder kwaliteitsverlies vergroot worden. Kopiëren en vergroten van de afbeeldingen hieronder zal kwalitatief povere resultaten geven.

Pictogrammen downloaden

 

 Redding

 

uitgang of richting van
de uitgang (*)
nooduitgang nooduitgang of richting van de nooduitgang richting van de nooduitgang

 

verzamelplaats EHBO noodtelefoon
EHBO
veiligheidsdouche oogspoelfontein
oogspoelfles
draagberrie weg naar ...
(in combinatie met
een pictogram links)

 

* het pictogram uitgang (wit op groene achtergrond) is niet Europees gereglementeerd maar wel opgenomen in de Belgische wetgeving. Het wordt gebruikt voor uitgangen die gewoonlijk gebruikt worden.  Het mag enkel gebruikt worden als de uitgang voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een nooduitgang (o.m. deur gaat open in vluchtzin, geen schuifdeur).
Als dat niet het geval is, mag de groene reddingskleur niet gebruikt worden.  Onderstaande pictogrammen zijn dan toegelaten alternatieven:

 

 

 

 Brand

 

blusapparaat brandslang
(muurhaspel)
noodtelefoon
brand
drukknop
melding brand
alarmsirene bediening
rookluik
ladder weg naar ...
(in combinatie met
een pictogram links)

 

 

 Gevaar

 

gevaar
(algemeen)
explosieve
stoffen
ontvlambare
stoffen of hoge
temperatuur
oxiderende
stoffen
(ver)giftige stoffen schadelijke of
irriterende stoffen
bijtende
stoffen

 

biologisch
gevaar
radioactieve stoffen
(ioniserende straling)
niet-ioniserende
straling
belangrijk
magnetisch veld
laserstraal gevaar voor
elektrische spanning

 

lage
temperatuur
struikelen vallen door
hoogteverschil
hangende lasten transport-
voertuigen
explosieve
atmosfeer

 

 

 Verbod

 

geen doorgang
voor onbevoegden
vuur, open vlam
en roken verboden
verboden
te roken
verboden met
water te blussen
niet aanraken

 

geen drinkwater verboden voor
transportvoertuigen
eten en drinken
verboden
verboden voor
voetgangers
verboden voor
fietsers

 

 

 Gebod

 

algemeen
gebod
oogbescherming
verplicht
gelaatsbescherming
verplicht
gehoorbescherming
verplicht
veiligheidshandschoenen
verplicht
veiligheidsschoenen
verplicht

 

veiligheidspak
verplicht
veiligheidshelm
verplicht
adembescherming
verplicht
stofmasker
verplicht
veiligheidsharnas
verplicht

 

handen wassen
verplicht
gasflessen beveiligen
tegen omvallen
verplichte oversteekplaats
(voor voetgangers)
verplicht fietspad verplicht voetpad

 

 

 Asbest

 

Bronnen:

EG-richtlijn 92/58/EEG (Publicatieblad L245 van 26/8/1992)

KB van 17/6/1997 (Belgisch Staatsblad van 19/9/1997)

EG-richtlijn 83/478/EEG tot 5de wijziging (asbest) van richtlijn 76/769/EEG (Publicatieblad L263 van 24/9/1983)

Pictogrammen die niet in één van de bovenvermelde richtlijnen of besluiten voorkomen, hebben een cursief gedrukte beschrijving.